Proefschrift Maarten van 't Hof

Detection of autism in childhood

Detection of autism
in childhood

Door Maarten van 't Hof

Het promotieonderzoek van Maarten van ’t Hof was erop gericht om factoren te in kaart te brengen waarmee de signalering van autisme spectrum stoornis (ASS) in de kindertijd verbeterd kan worden. Van ’t Hof onderzocht tevens de relatie tussen ASS-kenmerken en eetgedrag door middel van data uit de Generation R cohort. Resultaten laten een associatie zien tussen eetgedrag en ASS in de vroege en midden-kindertijd die mogelijk ingezet kan worden  voor de (vroeg)signalering van ASS.

Korte details van dit proefschrift

Proefschrift uitgelicht